Cài đặt PHP 8.1 trên Centos 7

Cài đặt PHP 8.1 trên Centos 7

Giới thiệu PHP 8.1:

PHP là gì ?

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web. PHP là một ngôn ngữ mã nguồn mở, miễn phí và linh hoạt, có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ trang web tĩnh đơn giản đến các ứng dụng web phức tạp.

PHP được phát hành lần đầu tiên vào năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf. Kể từ đó, PHP đã phát triển thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 80 triệu nhà phát triển và hơn 2 triệu trang web đang sử dụng PHP.

PHP 8.1 là phiên bản mới nhất của PHP, được phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2021. Phiên bản này giới thiệu một số tính năng mới và cải tiến hiệu suất đáng kể.

Tính năng mới trên PHP 8.1:

  • Enums: Enums là một loại dữ liệu mới cho phép bạn xác định các giá trị có thể có của một biến. Enums có thể được sử dụng để cải thiện tính rõ ràng và khả năng đọc của mã.
  • Readonly properties: Readonly properties là các thuộc tính lớp chỉ có thể được gán giá trị một lần. Tính năng này có thể được sử dụng để cải thiện tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn việc sửa đổi các giá trị quan trọng một cách vô tình.
  • Từ khóa Never: Từ khóa Never là một gợi ý kiểu trả kết quả mới cho các hàm hoặc phương thức không bao giờ trả về giá trị. Tính năng này có thể được sử dụng để cải thiện khả năng đọc của mã và giúp phát hiện lỗi.
  • Hỗ trợ DNS qua HTTPS (DoH): PHP 8.1 hiện hỗ trợ DoH, cho phép bạn truy vấn DNS qua HTTPS. Điều này có thể giúp cải thiện tính bảo mật của các ứng dụng của bạn.

Cải tiến về hiệu suất:

  • Tối ưu hóa bộ nhớ: PHP 8.1 cải thiện hiệu quả sử dụng bộ nhớ, dẫn đến giảm thời gian tải và sử dụng bộ nhớ thấp hơn.
  • Tối ưu hóa bộ đệm: PHP 8.1 tối ưu hóa bộ đệm, dẫn đến tăng tốc độ truy cập dữ liệu.
  • Tối ưu hóa xử lý chuỗi: PHP 8.1 tối ưu hóa xử lý chuỗi, dẫn đến tăng tốc độ xử lý chuỗi.

Hướng dẫn cài đặt:

Chuẩn bị:

Để cài đặt PHP 8.1, VPS hoặc máy chủ của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Ram 4GB trở lên để đáp ứng hoạt động ổn định nhất
  • CPU 4 Core trở lên
  • Hệ điều hành Centos 7 trở lên

Cài đặt:

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Remi Repository. Sử dụng các lệnh sau để thực hiện điều này:

sudo yum install -y epel-release
sudo yum install -y https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Tiếp theo, bạn có thể cài đặt PHP 8.1 bằng các lệnh sau:

yum -y install yum-utils
yum-config-manager --disable 'remi-php*'
yum-config-manager --enable remi-php81
yum repolist
yum -y install php php-{cli,fpm,mysqlnd,zip,devel,gd,mbstring,curl,xml,pear,bcmath,json,opcache,redis,memcache}

Sau khi các bạn đã cài đặt xong, các bạn có thể kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh sau :

php -v

Phần kết:

Sau khi bạn đã cài đặt PHP 8.1 thành công trên CentOS 7, bạn đã có sẵn một môi trường PHP hiện đại để chạy ứng dụng web của bạn. Hãy nhớ rằng việc quản lý và bảo trì PHP cũng là một phần quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con gà có trước hay quả trứng có trước?