Điều Khoản và Điều Kiện

Nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất, Server Việt Nam đưa ra điều khoản & điều kiện để đảm bảo lợi ích giữa người mua và người bán.

Chào mừng bạn đến với trang web Máy Chủ Vina. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng này. Điều Khoản & Điều Kiện có tác dụng khi bạn sử dụng và truy cập vào trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập vào trang web hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc hiểu và chịu sự ràng buộc bới các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Máy Chủ Vina. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với hành động của bạn. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng ngay những hoạt động này ngay lập tức.

1. ĐIỂU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1.1 Hướng Dẫn Sử Dụng

Để sử dụng Dịch Vụ của Máy Chủ Vina, bạn cần đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện cụ thể. Bạn phải tuân thủ các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với các quy định này, được ban hành bởi Máy Chủ Vina vào bất kỳ thời điểm nào. Máy Chủ Vina có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động vào bất kỳ lúc nào, và bạn có trách nhiệm xem xét các sửa đổi này.

Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sau khi có những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng của Máy Chủ Vina được xem là bạn đã xác nhận và đồng ý đối với các thay đổi và tất cả các thay đổi bổ sung có hiệu lực áp dụng và ràng buộc đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi này, bạn vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

1.2 Điều Khoản Sử Dụng Chung

Bạn đồng ý:

  • Thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp.
  • Đảm bảo tất cả thông tin hoặc dữ liệu được bạn đăng tải hoặc cập nhật liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm với thông tin và dữ đó.
  • Máy Chủ Vina có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi Máy Chủ Vina có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận.

1.3 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ với chúng tôi.
  • Sử dụng nền tảng, dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo và phát tán vi rút gây hư hại tới hệ thống.
  • Can thiệp vào việc sử dụng trang web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi. 
  • Thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ do Máy Chủ Vina cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Máy Chủ Vina

2. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

Một vài tính năng Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu phải cần đăng ký Tài Khoản người dùng và yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân.

Bạn đồng ý giữ bí mật và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập và đăng xuất Tài Khoản khi không sử dụng. Trong trường hợp nếu phát hiện bất kỳ việc truy cập trái phép đối với tài khoản phải thông báo ngay với chúng tôi. Nếu không bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với hoạt động dưới Tài Khoản của mình.

Trong quá trình đăng ký tài khoản, bạn đã chấp nhận với chúng tôi rằng, bạn có thể nhận thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc thông báo từ chúng tôi theo cách thức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website này và mọi nội dung hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản khai thác của CÔNG TY TNHH SERVER VIET NAM. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY TNHH SERVER VIET NAM và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền.
  • Tất cả các nội dung được cung cấp tại website này không được phép nhân bản, hiện thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai dưới bất kỳ hình thức nào kể cả trên các website đọc lập khác mà không được sự chấp thuận của CÔNG TY TNHH SERVER VIET NAM.

4. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ phải tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại: Chính Sách Bảo Mật

5. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Máy Chủ Vina luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ Khách Hàng nhằm giúp Máy Chủ Vina cải thiện chất lượng Dịch Vụ.

Hotline: 0972 710 812

Email: Support@cloudviet.com.vn