XÂY DỰNG CẤU HÌNH

Barebone Server Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
0
CPU Xeon Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
0
Ổ SSD Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
1
Ổ HDD Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
1
Ram Server Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
1
Card Mạng Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
1
Card Raid Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
1
Card Màn Hình Ảnh sản phẩm
Vui lòng chọn sản phẩm
1
Tổng tiền: 0đ