Category Archives: Cài Đặt

Cấu hình iDRAC server Dell

Giới thiệu: iDRAC là một tính năng quản lý từ xa tích hợp vào các [...]

Cài đặt và cấu hình TrueNAS core 13

Giới thiệu về TrueNAS core 13: TrueNAS là gì ? TrueNAS Core 13 là phiên [...]

Cài đặt Docker trên Windows

Nếu bạn đang tìm hiểu về Docker là gì? thì tôi đã viết một bài [...]

Cài đặt PHP 8.1 trên Centos 7

Giới thiệu PHP 8.1: PHP là gì ? PHP là một ngôn ngữ lập trình [...]

Hướng dẫn cài đặt AAPanel trên Centos 7

AAPanel là gì ? Giới thiệu về AAPanel: AAPanel là một trình quản lý máy [...]