Chính sách bảo mật

Máy Chủ Vina nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1. GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

maychuvina.com rất tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với quy định của pháp luật.

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

Bạn cần đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra cho các trường hợp áp dụng đặc biệt khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Tất cả các điều khoản này được áp dụng cho người dùng của maychuvina.com

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Việc thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ một số mục đích như sau:

 • Hỗ trợ khách hàng khi thực hiện mua sản phẩm, thanh toán hóa đơn và giao hàng.
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin về sản phẩm, các dịch vụ đi kèm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 • Cung cấp tất cả các thông tin mới nhất về sản phẩm cho khách hàng.
 • Hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.
 • Ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật.
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của website.
 • Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

3. PHẠM VI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi thực hiện việc thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích sử dụng phù hợp và tuân thủ đúng quy tắc của Chính Sách Bảo Mật. Chúng tôi thực hiện việc này khi:

 • Khách hàng cung cấp trực tiếp: Khách hàng sẽ thực hiện việc trực tiếp cung cấp các thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi như sau: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ…
 • Khách hàng cung cấp gián tiếp thông qua việc tương tác: Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin, thông qua việc bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình khi thực hiện tương tác với chúng tôi.
 • Thu thập thông tin từ các nguồn hợp pháp khác.

Sau khi lưu trữ thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện sử dụng những thông tin này khi cần thiết như: liên hệ khách hàng khi đơn hàng của bạn có vấn đề, các thông tin về kỹ thuật và chế độ bảo mật, thư cảm ơn, thông tin các sự kiện sắp tới thông qua địa chỉ email.

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của khách hàng trong các trường hợp như sau: khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật khi điều đó là điều chính đáng, giúp chúng tôi bảo vệ được quyền lợi trước pháp luật trong tình huống khẩn cấp.

4. AI ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Một số những thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được cung cấp cho một số bên liên quan để có thể thực hiện được các đơn hàng, cũng như xử lý các vấn đề liên quan trong toàn bộ quá trình mua hàng. Những thành phần có thể được tiếp nhận các thông tin đó như sau:

 • Các bên đối tác sẽ được tiếp nhận một số các thông tin giới hạn và đảm bảo an ninh cũng như các quy định về bảo mật.
 • Cung cấp cho bên thứ ba để thực hiện một số các hoạt động liên quan đến quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi thực hiện việc yêu cầu bên thứ ba phải tuân thủ các quy tắc về chính sách bảo mật thông tin.
 • Yêu cầu pháp lý: khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật và điều đó nằm trong các quy định của pháp luật thì chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của khách hàng một cách hợp lý, theo đúng trình tự và quy trình pháp lý.

5. CAM KẾT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa bất hợp pháp hoặc các rủi ro tương tự trong quá trình bạn sử dụng, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, vật lý và kỹ thuật phù hợp như sau:

 • Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục rà soát và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Bạn cũng được khuyến nghị nên cẩn trọng trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình và các thông tin xác thực, bảo mật (như là mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, thông tin giao dịch).

6. THỜI HẠN LƯU GIỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn mà chúng tôi được pháp luật cho phép.

Chúng tôi sẽ ngừng việc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách hủy bỏ dữ liệu cá nhân đó một cách an toàn.