Thêm User, Group trong Active Directory

Thêm Organizational Unit

Tạo User trong Active Directory

Trong Active Directory Users and Computers, click chuột phải vào Domain Controller chọn New – User.

Thêm User
Trong Active Directory Users and Computers nhấp chuột phải chọn New – User

Tại New Object – User, đặt tên cho User

Thêm User
Đặt tên cho User

Vậy là User mới đã được tạo.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Active Directory trên Windows Server 2019

Tạo Group trong Active Directory

Trên Active Directory Users and Computers nhập chuột phải vào Domain Controller chọn New – Group.

Thêm Group
Trên Active Directory Users and Computers nhập chuột phải vào Domain Controller chọn New – Group.

Đặt tên cho Group.

thêm group
Đặt tên cho Group

Group mới đã được tạo thành công.

Xem thêm: Tạo Organizational Unit(OU) trong Active Directory

Thêm User vào Group

Để thêm User vào Group, nhấp chuột phải vào Group và chọn Properties.

Thêm User vào Group
Để thêm User vào Group, nhấp chuột phải vào Group và chọn Properties.

Trong Properties chọn Members – Add – Advanced

Thêm user vào group
Trong Properties chọn Members – Add – Advanced…

Chọn Find Now để chọn User.

Thêm user vào group
Trong Find Now để chọn User vào Group

Sau khi đã chọn User vào Group nhấn OK.

Kiểm tra lại User trước khi thêm vào Group, chọn Apply – OK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con gì có mấy chân?