Author Archives: Võ Thanh

Cấu hình iDRAC server Dell

Giới thiệu: iDRAC là một tính năng quản lý từ xa tích hợp vào các [...]

Hướng dẫn Format ổ cứng bằng Command Prompt (CMD)

Giới thiệu: Việc format ổ cứng là một quá trình quan trọng khi bạn muốn [...]

Giới thiệu về Ubuntu 23.04

Ubuntu 23.04 là gì? Giới thiệu Ubuntu 23.04, còn được gọi là “Lunar Lobster”, là [...]

Cài đặt và cấu hình TrueNAS core 13

Giới thiệu về TrueNAS core 13: TrueNAS là gì ? TrueNAS Core 13 là phiên [...]

Cài đặt PHP 8.1 trên Centos 7

Giới thiệu PHP 8.1: PHP là gì ? PHP là một ngôn ngữ lập trình [...]

Hướng dẫn cài đặt AAPanel trên Centos 7

AAPanel là gì ? Giới thiệu về AAPanel: AAPanel là một trình quản lý máy [...]