VMware là gì ? Nó hoạt động như thế nào ?

VMware-VMware

VMware là một nhà cung cấp phần mềm ảo hóa và điện toán đám mây có trụ sở tại Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 1998, VMware là một công ty con của Dell Technologies. Công ty EMC Corporation đã mua lại VMware vào năm 2004 và sau đó EMC được Dell Technologies mua lại vào năm 2016. Công nghệ ảo hóa của VMware dựa trên bộ giả lập trên phần cứng trần (bare-metal hypervisor) ESX/ESXi trên kiến trúc x86.

Với ảo hóa máy chủ của VMware, một trình ảo hóa được cài đặt trên máy chủ vật lý để cho phép nhiều máy ảo (VM) chạy trên cùng một máy chủ vật lý. Mỗi VM có thể chạy hệ điều hành (OS) riêng của nó, có nghĩa là nhiều hệ điều hành có thể chạy trên cùng một máy chủ vật lý. Tất cả các VM trên cùng một máy chủ vật lý chia sẻ tài nguyên như mạng và bộ nhớ RAM. Vào năm 2019, VMware đã thêm hỗ trợ cho việc chạy khối lượng công việc được container hóa trong một cụm Kubernetes theo cách tương tự. Các loại công việc này có thể được quản lý bởi đội ngũ hạ tầng cùng cách như các máy ảo và các nhóm DevOps có thể triển khai các container theo cách họ đã sử dụng trước đây.

VMware được thành lập bởi Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang và Edouard Bugnion, công ty đã ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình – VMware Workstation – vào năm 1999. Công ty sau đó tung ra sản phẩm thứ hai của mình, VMware ESX vào năm 2001.

Giám đốc điều hành (CEO) hiện tại của VMware là Patrick Gelsinger, được bổ nhiệm vào năm 2012.

Các sản phẩm của VMware

Các sản phẩm của VMware bao gồm công cụ ảo hóa, công cụ quản lý mạng và bảo mật, phần mềm trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm và phần mềm lưu trữ.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu và đám mây

VMware vSphere là bộ sản phẩm ảo hóa của VMware. VMware vSphere, trước đây được gọi là VMware Infrastructure trước năm 2009, bao gồm các thành phần sau:

 • ESXi vCenter
 • Server vSphere
 • Client vSphere
 • vMotion

Đến tháng 4 năm 2018, phiên bản hiện tại nhất là vSphere 6.7, có sẵn trong ba phiên bản: Standard, Enterprise Plus và Platinum. Cũng có hai bộ kit ba máy chủ nhắm đến doanh nghiệp vừa và nhỏ có tên là vSphere Essentials và Essentials Plus.

Với VMware Cloud on AWS, khách hàng có thể chạy một cụm máy chủ vSphere với vSAN và NSX trong một trung tâm dữ liệu của Amazon và chạy các khối lượng công việc của họ ở đó trong khi đồng thời quản lý chúng bằng các công cụ và kỹ năng VMware đã quen thuộc.

Mạng và bảo mật

VMware NSX là một sản phẩm phần mềm mạng và bảo mật ảo được tạo ra khi VMware mua lại Nicera vào năm 2012. NSX cho phép quản trị viên ảo hóa các thành phần mạng, cho phép họ phát triển, triển khai và cấu hình các mạng ảo và công tắc thông qua phần mềm thay vì phần cứng. Một lớp phần mềm nằm trên trình giả lập để cho phép quản trị viên chia một mạng vật lý thành nhiều mạng ảo.

Với phiên bản mới nhất của sản phẩm, NSX-T Data Center, ảo hóa mạng có thể được thêm vào cả ESXi và KVM như trình giả lập, cũng như các máy chủ trần. Cũng có thể ảo hóa và bảo vệ khối lượng công việc được container hóa trong một cụm Kubernetes. NSX-T Data Center cũng cung cấp Virtual Network Function, cho phép chạy các chức năng như tường lửa, cân bằng tải và VPN trong ngăn xếp phần mềm ảo hóa.

VMware vRealize Network Insight là một công cụ quản lý hoạt động mạng cho phép quản trị viên lập kế hoạch về microsegmentation và kiểm tra tình trạng của VMware NSX. VRealize Network Insight dựa trên công nghệ từ việc VMware mua lại Arkin vào năm 2016. Nó thu thập thông tin từ NSX Manager và hiển thị các lỗi trong giao diện người dùng, giúp sửa chữa sự cố môi trường NSX.

Nền tảng trung tâm dữ liệu và đám mây định nghĩa bằng phần mềm

VMware Cloud Foundation là một ngăn xếp phần mềm tích hợp gom chung vSphere, VMware vSAN và VMware NSX thành một nền tảng duy nhất thông qua SDDC Manager. Một quản trị viên có thể triển khai ngăn xếp trên trang như một đám mây riêng hoặc chạy nó như một dịch vụ trong một đám mây công cộng. Một quản trị viên có thể cấp phát ứng dụng ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi mạng hoặc lưu trữ.

Lưu trữ và HA

VMware vSAN là một tính năng lưu trữ dựa trên phần mềm được tích hợp vào trình giả lập ESXi và tích hợp với vSphere; nó gom nhóm không gian đĩa từ nhiều máy chủ ESXi và cấp phát nó qua các chính sách thông minh, chẳng hạn như giới hạn bảo vệ, cấp phát mỏng và mã hóa xóa. Nó tích hợp với Khả năng HA của vSphere để cung cấp khả năng sẵn có tính toán và lưu trữ cao hơn.

VMware Site Recovery Manager (SRM) là một sản phẩm quản lý phục hồi sau thảm họa cho phép quản trị viên tạo các kế hoạch phục hồi được thực hiện tự động trong trường hợp xảy ra sự cố. Site Recovery Manager cho phép quản trị viên tự động triển khai và triển khai lại các VM. SRM cũng tích hợp với NSX để bảo tồn các chính sách mạng và bảo mật trên các VM đã di chuyển.

VMware vCloud NFV là một nền tảng ảo hóa chức năng mạng cho phép nhà cung cấp dịch vụ chạy các chức năng mạng dưới dạng ứng dụng được ảo hóa từ các nhà cung cấp khác nhau. NFV cung cấp các lợi ích giống như ảo hóa và đám mây cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã phụ thuộc vào phần cứng trước đây.

Nền tảng quản lý đám mây

VMware vRealize Suite là một nhóm phần mềm cho phép người dùng tạo và quản lý các đám mây lai. VMware vRealize Suite bao gồm vRealize Operations để giám sát, vRealize Log Insight để tập trung nhật ký, vRealize Automation để tự động hóa trung tâm dữ liệu và vRealize Business for Cloud để quản lý chi phí.

Với gói này, một quản trị viên có thể triển khai và quản lý các máy ảo trên nhiều trình giả lập hoặc nền tảng đám mây từ một bảng điều khiển quản lý duy nhất. Được ra mắt vào năm 2019, VMware Tanzu cho phép khách hàng xây dựng các ứng dụng được đóng gói vào container, chạy Kubernetes doanh nghiệp và quản lý Kubernetes cho các nhà phát triển và bộ phận công nghệ thông tin.

Hạ tầng máy tính để bàn ảo

VMware Horizon cho phép tổ chức chạy các máy tính để bàn Windows trong trung tâm dữ liệu hoặc trên VMware Cloud on AWS. Điều này loại bỏ nhu cầu đặt và quản lý các máy tính để bàn đầy đủ trên nơi làm việc và tập trung quản lý và bảo mật cho môi trường của người dùng. Nó tích hợp với các sản phẩm VMware App Volumes và Dynamic Environment Manager để triển khai ứng dụng và quản lý máy tính để bàn Windows.

Không gian làm việc số và quản lý di động doanh nghiệp

Workspace ONE cho phép một quản trị viên kiểm soát các thiết bị di động và các máy tính để bàn và ứng dụng được lưu trữ trong đám mây từ một nền tảng quản lý duy nhất triển khai hoặc trong đám mây hoặc trên trang. Bộ suite Workspace ONE bao gồm VMware AirWatch, Horizon Air và Identity Manager.

Identity Manager là một sản phẩm dịch vụ nhận diện cung cấp khả năng đăng nhập một lần (SSO) cho các ứng dụng web, đám mây và di động. Identity Manager cung cấp quyền truy cập SSO cho bất kỳ ứng dụng nào từ bất kỳ thiết bị nào, dựa trên các chính sách được tạo.

VMware AirWatch là một nền tảng phần mềm quản lý di động doanh nghiệp (EMM) cho phép một quản trị viên triển khai và quản lý các thiết bị di động, ứng dụng và dữ liệu.

Máy tính để bàn cá nhân

VMware Workstation là sản phẩm đầu tiên được công ty phần mềm này phát hành. Nó cho phép người dùng tạo và chạy các máy ảo trực tiếp trên một máy tính để bàn hoặc laptop Windows hoặc Linux. Những máy ảo này chạy song song với máy vật lý. Mỗi máy ảo chạy hệ điều hành riêng của nó, chẳng hạn như Windows hoặc Linux. Điều này cho phép người dùng chạy Windows trên một máy tính Linux hoặc ngược lại cùng một lúc với hệ điều hành được cài đặt natively.

VMware Fusion là phần mềm tương tự VMware Workstation, ảo hóa hệ điều hành Windows hoặc Linux trên máy tính Mac.

Lợi ích của VMware

Lợi ích của việc sử dụng các sản phẩm VMware bao gồm:

 • Bảo mật dựa trên mô hình không tin tưởng, cùng với bảo mật tốt hơn so với các hệ thống container như Kubernetes.
 • Cung cấp ứng dụng và tài nguyên một cách đơn giản hơn.
 • Quản lý trung tâm dữ liệu được đơn giản hóa.
 • Tăng cường hiệu quả và tính linh hoạt của hệ thống trung tâm dữ liệu.

Nhược điểm của VMware

Nhược điểm của các sản phẩm VMware bao gồm:

 • Phí cấp phép cao.
 • Có các lựa chọn Hyper-V và Xen hypervisor tốt hơn, theo một số ý kiến.
 • Thiếu hỗ trợ và một số lỗi khi sử dụng song song với các sản phẩm của Oracle.
 • Vấn đề tương thích phần cứng khi không phải mọi thứ đều hoạt động tốt với VMware.

Các máy ảo thay thế khác

Trong trung tâm dữ liệu, các trình giả lập khác thay thế VMware vSphere bao gồm:

 • Microsoft Hyper-V
 • Citrix XenServer
 • Linux KVM
 • Oracle
 • VM Server
 • Virtuozzo Proxmox VE
 • Red Hat Virtualization

Đối với việc sử dụng máy tính để bàn cá nhân, các sự lựa chọn thay thế cho VMware Workstation bao gồm:

 • VirtualBox
 • Parallels
 • QEMU
 • bhyve

Các lựa chọn này cho phép người dùng tạo và chạy các máy ảo trên máy tính để bàn hoặc laptop của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang nằm mơ à?