GPT-4 là gì?

chat-gpt

GPT-4 là gì?

GPT-4 là mô hình ngôn ngữ đa phương tiện lớn của OpenAI có khả năng tạo ra văn bản từ dữ liệu văn bản và hình ảnh. OpenAI là công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Mỹ đứng sau Dall-E, ChatGPT và mô hình tiền nhiệm của GPT-4 là GPT-3.

GPT-4 có thể xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn so với các mô hình GPT trước đó. Mô hình cho thấy hiệu suất tương đương với con người trên nhiều bài kiểm tra chuyên nghiệp và học thuật, bao gồm Kỳ thi Thống nhất Bar. Nó được phát triển để cải thiện sự phù hợp và khả năng mở rộng cho các mô hình lớn của loại này.

Hiện tại, dữ liệu hình ảnh là chế độ xem trước nghiên cứu và chưa được công khai.

GPT-4 viết tắt là gì ?

GPT-4 là viết tắt của Generative Pre-Trained Transformer 4.

GPT là thuật toán học máy có khả năng phản hồi vào đầu vào bằng văn bản giống như con người. Chúng có những đặc điểm sau:

Generative : Chúng tạo ra thông tin mới.

Pre-Trained: Chúng trải qua một giai đoạn huấn luyện không giám sát bằng cách sử dụng một tập dữ liệu lớn. Sau đó, chúng trải qua một giai đoạn điều chỉnh được giám sát để hướng dẫn mô hình. Các mô hình có thể được điều chỉnh cho các nhiệm vụ cụ thể.

Transformers: Chúng sử dụng một mô hình học sâu – transformers – để học ngữ cảnh bằng cách theo dõi mối quan hệ trong dữ liệu tuần tự. Cụ thể, GPT theo dõi các từ hoặc token trong câu và dự đoán từ hoặc token tiếp theo.

Generative Pre-trained Transformers là gì?

GPTs được giới thiệu bởi OpenAI trong bài báo năm 2018 có tựa đề “Cải thiện Hiểu ngôn ngữ thông qua Tiền huấn luyện sinh sản”. Bài báo này mô tả mô hình học bán giám sát của GPT, phản đối với các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên khác sử dụng học giám sát và dữ liệu được gắn nhãn.

Sức mạnh xử lý của GPT tăng theo số lượng tham số của mô hình. Mỗi mô hình GPT mới có nhiều tham số hơn mô hình trước đó. GPT-1 có 0,12 tỷ tham số và GPT-2 có 1,5 tỷ tham số, trong khi GPT-3 có hơn 175 tỷ tham số. Số lượng tham số chính xác của GPT-4 chưa được biết nhưng được đồn đại là hơn 1 nghìn tỷ tham số.

Có gì mới trong ChatGPT-4

GPT là mô hình đa phương tiện lớn đầu tiên của loại này. Nó được gọi là mô hình thế hệ tiếp theo. GPT-4 có khả năng chuyển đổi hình ảnh đầu vào thành văn bản.

chat-gpt

Đào tạo và khả năng của GPT-4

Open AI đã phát hành rất ít thông tin về các thông số kỹ thuật của GPT-4. Không có thông tin về dữ liệu được sử dụng để đào tạo hệ thống, kích thước mô hình, chi phí năng lượng của hệ thống, phần cứng nó chạy trên hoặc các phương pháp được sử dụng để tạo ra nó. OpenAI đã thừa nhận điều này trong bài báo kỹ thuật GPT-4, nói rằng họ sẽ không công bố thông tin này vì lý do an toàn và thị trường cạnh tranh cao. OpenAI đã thừa nhận rằng GPT-4 đã được đào tạo trên cả dữ liệu có sẵn công khai và dữ liệu được cấp phép từ bên thứ ba.

Trung tâm Nghiên cứu Căn chỉnh đã kiểm tra mô hình và đánh giá các rủi ro từ hành vi tìm kiếm quyền lực. Một số bài kiểm tra Trung tâm Nghiên cứu Căn chỉnh đã thực hiện bao gồm:

GPT-4 – và các GPT khác – được đào tạo bằng học tăng cường từ phản hồi của con người. Các mô hình được thưởng cho hành vi mong muốn hoặc khi chúng tuân thủ một tập hợp các quy tắc. GPT-4 được thưởng một phần thưởng an toàn bổ sung trong quá trình đào tạo để giảm thiểu các đầu ra có hại. Điều này giúp nó trở nên đạo đức. OpenAI đã kiểm tra độ chính xác của GPT-4 trên các câu hỏi đối kháng với sự trợ giúp của công ty AI hiến pháp Anthropic.

Đề Mô Chat GPT-4

OpenAI đã phát hành một số demo cho thấy các khả năng của GPT-4. Một số khả năng đáng chú ý cụ thể bao gồm:

  • Tìm ra một chủ đề chung giữa hai bài báo. Người dùng có thể dán hai bài báo vào câu hỏi và yêu cầu mô hình tóm tắt các chủ đề chung giữa chúng.
  • Sử dụng GPT-4 như là trợ lý lập trình và gỡ lỗi. Người dùng có thể yêu cầu mô hình lập trình theo giả code, sau đó viết code cho một bot Discord, ví dụ. Nếu một lỗi xuất hiện, người dùng có thể dán thông báo lỗi vào câu hỏi, và mô hình sẽ sửa lỗi.
  • Mô tả chi tiết về một hình ảnh. Người dùng có thể yêu cầu mô hình mô tả tất cả những gì nó thấy về một hình ảnh cụ thể.
  • Lập trình một trang web từ một hình ảnh của bố cục. Người dùng có thể vẽ một bố cục trang web cơ bản bằng tay, tải lên một bức ảnh của nó như một câu hỏi, và mô hình có thể lập trình một trang web với JavaScript và HTML dựa trên hình ảnh nguyên thủy người dùng đưa ra.

Tuy nhiên, như bất kỳ mô hình ngôn ngữ nào khác, GPT-4 vẫn có thể tưởng tượng ra thông tin, cho ra các câu trả lời sai và tạo ra mã lỗi trong một số trường hợp. Nó cũng có thể vẫn bị ảnh hưởng bởi thiên hướng về chủng tộc và giới tính. Công cụ này được sử dụng để tăng cường các nhiệm vụ của con người, không phải thay thế cho người thực hiện nhiệm vụ đó.

GPT-4 vs. GPT-3

GPT-3 là một mô hình ngôn ngữ lớn, chỉ xử lý các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ. Trong khi đó, GPT-4 là một mô hình đa phương tiện lớn có khả năng xử lý các đầu vào hình ảnh và văn bản. OpenAI nhấn mạnh rằng mục tiêu của GPT-4 là tăng cường khả năng học sâu.

Một số điểm khác biệt giữa hai mô hình này bao gồm:

GPT-4 là một cải tiến đáng kể so với GPT-3. Nó vượt trội hơn các mô hình khác trong tiếng Anh và vượt trội hơn nhiều trong các ngôn ngữ khác. Ví dụ cơ bản như sau: Người dùng cung cấp cho GPT 3.5 một bài báo và yêu cầu “Tóm tắt bài viết này trong một câu mà mỗi từ đều bắt đầu bằng chữ T”. GPT 3.5 không thể làm được, trong khi GPT-4 có thể.

GPT-4 có thể xử lý các đầu vào dài hơn GPT-3. Cụ thể, nó có thể phân tích, đọc và tạo ra đến 25.000 từ.

Các đánh giá sử dụng khung tư duy commonsense reasoning HellaSwag cho thấy GPT-4 đã đạt đến mức độ suy luận thông thường của con người.

GPT-4 có khả năng xử lý các chỉ thị lập trình tốt hơn GPT-3.

GPT-4 cũng có tính khả điều khiển cao. Trong khi GPT-3 sẽ phản hồi với một tông và phong cách đồng nhất, người dùng có thể chỉ dẫn GPT-4 cách phản hồi theo ý muốn bằng các chỉ thị cụ thể. Điều này có thể giúp trong việc tạo các câu hỏi và cải thiện kỹ thuật gợi ý. Người dùng có thể tùy chỉnh hành vi của mô hình bằng một tin nhắn hệ thống riêng biệt. Khả năng điều khiển của GPT-4 càng được cải thiện theo thời gian.

GPT-4 được huấn luyện để hạn chế khả năng đưa ra phản hồi có hại và từ chối đáp ứng các yêu cầu về nội dung bị cấm. Ví dụ, GPT-4 được huấn luyện để từ chối các truy vấn về tổng hợp các hóa chất nguy hiểm và trả lời các câu hỏi liên quan đến mua thuốc lá mà không khuyến khích hút thuốc.

GPT-4 giỏi hơn trong tính toán cơ bản hơn GPT-3 mặc dù không được kết nối với máy tính. Dữ liệu huấn luyện của GPT-4 cũng giống như GPT-3 chỉ được đưa đến năm 2021, do đó nó không thể trả lời các yêu cầu cần dữ liệu mới hơn. Tuy nhiên, người dùng có thể cung cấp thông tin mới nhất để GPT-4 tích hợp vào phản hồi của nó.

GPT-4 được phát hành khi nào

GPT-4 được phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2023. Hiện tại, mô hình vẫn đang được hoàn thiện nên chưa có sẵn cho công chúng rộng rãi. Tuy nhiên, người dùng có thể sử dụng khả năng văn bản của GPT-4 bằng hai cách: đăng ký một tài khoản trả phí để sử dụng ChatGPT Plus hoặc sử dụng tính năng trò chuyện tích hợp của GPT-4 trên công cụ tìm kiếm Bing. Nhiều công ty khác cũng đã thông báo tích hợp GPT-4 vào các ứng dụng của họ.

Giá Của GPT-4

GPT-4 không miễn phí. Người dùng phải trả 20 đô la mỗi tháng để sử dụng phiên bản cao cấp của ChatGPT. Ngoài ra, các nhà phát triển cũng có thể sử dụng API của GPT-4 trên cơ sở trả tiền theo lượt sử dụng. GPT-4 cũng được sử dụng trong việc bảo tồn ngôn ngữ Icelandic và đã được công bố mã nguồn mở để người dùng có thể đánh giá mô hình này.

Kết Luận

Vậy Chat GPT-4 là gì : là một chat box thông minh hỗ trợ con người về văn bản dịch thuật tìm kiếm tại thời điểm mới nhất . Chat GPT-4 hiện tại là su hướng của tương lai. Hiện tại máy chủ vina đang cung cấp tài nguyên để xây dựng hệ thống AI gồm CPU GPU và máy chủ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con gì có mấy chân?