Card màn hình NVIDIA A30 Tensor Core 24GB

130.000.000

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Thông tin sản phẩm
 • GPU Memory: 24GB HBM2
 • Memory bandwidth: 933GB/s
 • FP64: 5.2 teraFLOPS
 • FP32: 10.3 teraFLOPS
 • Interface: PCI Express 4.0
 • Max Power Consumption: 165W
Mã: SVNGPUA3024GB Danh mục: ,

Thông tin sản phẩm GPU NVIDIA A30 24GB COWOS HBM2 PCIE 4.0
AI Inference and Mainstream Compute for Every Enterprise

Bring accelerated performance to every enterprise workload with NVIDIA A30 Tensor Core GPUs. With NVIDIA Ampere architecture Tensor Cores and Multi-Instance GPU (MIG), it delivers speedups securely across diverse workloads, including AI inference at scale and high-performance computing (HPC) applications. By combining fast memory bandwidth and low-power consumption in a PCIe form factor—optimal for mainstream servers—A30 enables an elastic data center and delivers maximum value for enterprises.

Thông số kỹ thuật GPU NVIDIA A30 24GB COWOS HBM2 PCIE 4.0(Specifications)

GPU NVIDIA A30 24GB COWOS HBM2 PCIE 4.0
FP64 5.2 teraFLOPS
FP64 Tensor Core 10.3 teraFLOPS
FP32 10.3 teraFLOPS
TF32 Tensor Core 82 teraFLOPS | 165 teraFLOPS
BFLOAT16 Tensor Core 165 teraFLOPS | 330 teraFLOPS*
FP16 Tensor Core 165 teraFLOPS | 330 teraFLOPS*
INT8 Tensor Core 330 TOPS | 661 TOPS*
INT4 Tensor Core 661 TOPS | 1321 TOPS*
Media engines 1 optical flow accelerator (OFA)
1 JPEG decoder (NVJPEG)
4 video decoders (NVDEC)
GPU memory 24GB HBM2
GPU memory bandwidth 933GB/s
Interconnect PCIe Gen4: 64GB/s
Third-gen NVLINK: 200GB/s
Form factor Dual-slot, full-height, full-length (FHFL)
Max thermal design power (TDP) 165W
Multi-Instance GPU (MIG) 4 GPU instances @ 6GB each
2 GPU instances @ 12GB each
1 GPU instance @ 24GB
Virtual GPU (vGPU) software support NVIDIA AI Enterprise
NVIDIA Virtual Compute Server

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Tên sản phẩm Card màn hình NVIDIA A30 Tensor Core 24GB HBM2
Peak FP64 5.2TF
Peak FP64 Tensor Core 10.3 TF
Peak FP32 10.3 TF
TF32 Tensor Core 82 TF | 165 TF
BFLOAT16 Tensor Core 165 TF | 330 TF
Peak FP16 Tensor Core 165 TF | 330 TF
Peak INT8 Tensor Core 330 TOPS | 661 TOPS
Peak INT4 Tensor Core 661 TOPS | 1321 TOPS
Media engines
 • 1 optical flow accelerator (OFA)
 • 1 JPEG decoder (NVJPEG)
 • 4 Video decoders (NVDEC)
 • INT8 | INT81(TOPS) 4x 35.9 | 4x 71.8
  GPU Memory 24GB HBM2
  GPU Memory Bandwidth 933GB/s
  Interconnect
 • PCIe Gen4: 64GB/s
 • Third-gen NVIDIA® NVLINK® 200GB/s
 • Form factor 2-slot, full height, full length(FHFL)
  Max thermal design power (TDP) 165W
  Multi-Instance GPU (MIG)
 • 4 MIGs @ 6GB
 • 2 MIGs @ 12GB
 • 1 MIGs @ 24GB
 • Virtual GPU (vGPU) software support
 • NVIDIA AI Enterprise
 • NVIDIA Virtual Compute Server