RAID SSD là gì? RAID có thể cải thiện hiệu suất SSD như thế nào?

raid

SSD RAID là một phương pháp để tăng hiệu suất ổ đĩa đệm (SSD) và thường được sử dụng để bảo vệ dữ liệu bằng cách phân phối các khối dữ liệu dư thừa trên các ổ đĩa SSD.

Một mảng đĩa độc lập dư thừa (RAID) là một công nghệ ảo hóa lưu trữ dữ liệu kết hợp nhiều ổ đĩa lưu trữ vật lý thành các đơn vị logic đơn hoặc đa để bảo vệ dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất.

Hiện nay, hầu hết các bo mạch chủ đều có RAID tích hợp, nhưng nếu không có thể sử dụng bộ điều khiển RAID. Các đơn vị RAID đứng trên sàn được sử dụng rộng rãi cho các mạng lưu trữ diện tích lớn (SANs) với lượng dữ liệu và bộ nhớ cache khổng lồ, và RAID cũng được sử dụng trong máy tính chơi game và doanh nghiệp.

Mặc dù SSD có độ tin cậy cao hơn so với ổ đĩa cứng (HDD), nhưng vẫn có thể gặp sự cố, dẫn đến mất dữ liệu. SSD RAID chủ yếu được sử dụng để bảo vệ chống lại mất dữ liệu đó, điều này có thể dẫn đến tăng hiệu suất. Ngoài ra, SSD RAID còn hữu ích và hiệu quả cho các ứng dụng nơi tốc độ đọc/ghi dữ liệu và bảo vệ dữ liệu đặc biệt quan trọng.

Tính năng của SSD RAID

Các giải pháp lưu trữ SSD RAID đáng tin cậy và hướng tới hiệu suất đi kèm với các công cụ cần thiết và cơ chế lưu trữ. Dưới đây là một số tính năng của SSD RAID.

Tốc độ đọc/ghi dữ liệu nhanh hơn SSD RAID được khuyến nghị rộng rãi vì khả năng đọc và ghi dữ liệu nhanh, nơi SSD RAID vượt trội so với một ổ đĩa SSD đơn lẻ. Mảng RAID được cấu hình với nhiều ổ đĩa SSD có thể ảnh hưởng lớn đến việc đọc và ghi dữ liệu.

Ví dụ, phương pháp striping cho phép phân tán dữ liệu liên tục vào nhiều ổ đĩa SSD để truy cập tốc độ đọc / ghi dữ liệu, tăng tốc độ bằng cách phân tán dữ liệu liên tục thành nhiều ổ đĩa. RAID 0 phổ biến như một tập hợp được phân tán với ít nhất hai ổ đĩa và có thể tăng dung lượng bằng cách thêm nhiều dung lượng SSD cùng nhau.

Tính khả dụng

Tính khả dụng của RAID SSD là một tính năng hấp dẫn đặc biệt thu hút nhiều doanh nghiệp. Khả năng sao chép đảm bảo tính sẵn sàng và cấp độ RAID phụ thuộc vào số lượng SSD được sử dụng trong thiết bị hệ thống.

Tính khả dụng thường được sử dụng để bảo vệ dữ liệu bằng cách phân tán các khối dữ liệu dư thừa trên nhiều ổ đĩa SSD và có thể được cấu hình để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các phương pháp sao lưu hoặc sửa chữa.

Công cụ quản lý

Các công cụ quản lý RAID SSD đơn giản hóa cấu hình và quản lý các bộ điều khiển RAID và cho phép quản lý chúng thông qua giao diện người dùng (UI) hoặc giao diện dòng lệnh (CLI). Phần mềm chuyên dụng phát hiện và giám sát trạng thái của nhiều SSD và cho phép cấu hình các bộ điều khiển. Tuy nhiên, các chức năng của các công cụ quản lý RAID SSD có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng.

Làm thế nào RAID SSD hoạt động?

SSD RAID làm việc dựa trên ba khái niệm chính – striping, mirroring và parity – để cải thiện hiệu suất và đảm bảo an toàn dữ liệu cao hơn.

Striping

Striping liên quan đến chia dữ liệu thành các khối và phân tán các khối dữ liệu trên nhiều thiết bị lưu trữ, trong đó dữ liệu được chia đều trên hai hoặc nhiều ổ đĩa. Phương pháp này cho phép một tệp duy nhất được phân phối trên nhiều ổ đĩa SSD, giúp tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu và hiệu suất. Khi phân tán trên nhiều ổ SSD, dữ liệu có thể được chia thành nhiều cách khác nhau.

Mirroring

Mirroring liên quan đến sao chép dữ liệu, nơi dữ liệu được ghi đồng thời trên hai hoặc nhiều ổ SSD riêng biệt. Sao chép dữ liệu lên một ổ đĩa khác cho phép phục hồi dữ liệu nếu một ổ đĩa đơn lẻ thất bại trong mảng; điều này hiệu quả hơn cho dữ liệu quan trọng.

Việc ghi cùng dữ liệu lên hai hoặc nhiều ổ đĩa giúp phục hồi dữ liệu nhanh chóng và đơn giản. Khi một trong các ổ đĩa trong mảng bị lỗi, bộ điều khiển RAID cho phép sao chép dữ liệu từ ổ đĩa tốt sang một ổ SSD mới. Trong trường hợp sự cố, dữ liệu sẽ ngay lập tức có sẵn trên ổ đĩa thứ hai có thể hoạt động mà không gặp sự cố gián đoạn.

Parity

SSD RAID liên quan đến tính toán tham số cộng – trừ để đảm bảo an toàn và hiệu suất, trong đó dữ liệu được phân tán trên nhiều SSD. Tính toán tham số cộng – trừ được sử dụng trong các mảng ổ đĩa để chống lỗi bằng cách tính toán dữ liệu trên các ổ đĩa và lưu trữ kết quả trên một ổ đĩa khác. Thông thường, nó được tính bằng hệ nhị phân hoặc bằng cách thực hiện phép XOR (hoặc loại trừ độc quyền) để so sánh một bit từ một SSD với một bit từ một ổ đĩa thứ hai và lưu trữ kết quả tính toán trên ổ đĩa thứ ba.

Hardware RAID vs. Software RAID

Hệ thống lưu trữ áp dụng RAID trên toàn bộ ổ đĩa, và tính dự phòng được sử dụng để quản lý dữ liệu ở mức độ chi tiết hơn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng phần cứng RAID hoặc phần mềm RAID – tùy thuộc vào công nghệ hiện tại của bạn.

Phần cứng RAID cần phải có bộ điều khiển được cài đặt trên máy chủ và được thực hiện trên bo mạch chủ hoặc một thẻ RAID riêng biệt. Thẻ RAID quản lý các mảng RAID bằng cách cung cấp các ổ đĩa logic cho hệ thống. RAID phần cứng cho phép nhiều cấu hình RAID khác nhau đồng thời, và truy cập dữ liệu thường nhanh hơn với độ bền cao hơn.

Trong khi đó, RAID phần mềm được thực hiện trên máy chủ nội bộ, thường yêu cầu cài đặt trình điều khiển RAID hoặc phần mềm để tạo và quản lý cơ sở hạ tầng RAID. Nếu bạn không có bộ điều khiển RAID và các ổ đĩa SSD của bạn được kết nối trực tiếp với bo mạch chủ, thì cấu hình RAID có thể được điều khiển bởi phần mềm tiện ích trong hệ điều hành.

RAID phần mềm được khuyến khích sử dụng cho lưu trữ cục bộ, và nhiều hệ điều hành cung cấp các bản triển khai RAID phần mềm. Hơn nữa, nó thường rẻ hơn và không đòi hỏi nhiều phần cứng đặc biệt ngoài mảng lưu trữ.

Sử dụng SSD với các cấu hình RAID khác nhau

Các cấu hình RAID của SSD có thể được cấu hình vào các cấp độ khác nhau, cải thiện cả hiệu suất và bảo mật dữ liệu. Hiệp Hội Lưu Trữ Mạng (SNIA) đã tiêu chuẩn hóa các cấp độ RAID và định dạng dữ liệu tương ứng của chúng.

RAID 0

raid

Trong hệ thống RAID 0, tất cả các ổ đĩa SSD được kết nối thành một bể lưu trữ đơn để kết hợp tốc độ để cải thiện hiệu suất, trong đó dữ liệu được chia thành các khối trên các ổ đĩa lưu trữ trong mảng. Hiệu suất có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách sử dụng nhiều bộ điều khiển, nhưng nếu có bất kỳ ổ đĩa lưu trữ nào bị lỗi thì bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Hệ thống RAID 0 tốt cho người dùng thường xuyên sao lưu lưu trữ của họ và nó lý tưởng cho một hệ thống không quan trọng yêu cầu tốc độ cao để đọc và ghi dữ liệu.

RAID 1

Hệ thống RAID 1 cung cấp độ tin cậy cao hơn, trong đó dữ liệu phản ánh một ổ đĩa SSD thứ hai. Trong hệ thống này, dữ liệu được lưu trữ hai lần đồng thời bằng cách viết trên cả ổ đĩa dữ liệu và ổ đĩa phản ánh. Nếu một ổ đĩa bị lỗi, dữ liệu có thể được khôi phục từ ổ đĩa phản ánh.

Tuy nhiên, RAID 1 thực hiện chậm hơn và tăng gấp đôi số lượng ổ đĩa SSD cần thiết. Nó lý tưởng cho lưu trữ quan trọng và phù hợp cho các máy chủ nhỏ, nơi bảo mật dữ liệu quan trọng hơn là hiệu suất.

RAID 2

RAID 2 sử dụng bit-level striping với Hamming code parity và mỗi bit liên tiếp được lưu trữ trên một ổ đĩa khác nhau. Nó ghi lại mã sửa lỗi (ECC) bằng Hamming code parity, được tính toán trên các bit. Mỗi bit dữ liệu được ghi lại trên một đĩa riêng, và các mã ECC được lưu trữ trên các ổ đĩa khác nhau.

Tuy nhiên, RAID 2 đắt hơn và phức tạp hơn và nó không được sử dụng bởi bất kỳ hệ thống thương mại nào.

RAID 3

RAID 3 sử dụng byte-level striping với parity dành riêng, trong đó dữ liệu được chia thành từng byte liên tiếp trên các ổ đĩa khác nhau. Với RAID 3, có khả năng chuyển dữ liệu lớn thông qua, nhưng có thể cần nhiều cấu hình, ngay cả khi chuyển file nhỏ.

Giống như RAID 2, RAID 3 yêu cầu một bộ điều khiển đặc biệt cho các ổ đĩa lưu trữ được đồng bộ hóa, và nó không được sử dụng bởi bất kỳ hệ thống thương mại nào.

Hệ thống RAID 4 sử dụng block-level striping với các bit parity dành riêng. Nếu chỉ có một khối dữ liệu được yêu cầu, mỗi SSD sẽ hoạt động độc lập và không cần đồng bộ hóa. Lợi ích chính của RAID 4 là bảo mật và tốc độ đọc/ghi được thực hiện song song, giúp cải thiện hiệu suất.

Hiện nay, RAID 4 đã được thay thế bởi RAID-DP, một phiên bản độc quyền của RAID 4 với hai đĩa parity.

RAID 5

Hệ thống RAID 5 sử dụng block-level data striping với distributed parity cho các ổ đĩa lưu trữ và nó là cấu hình mức độ chuẩn. Việc ghi parity và các hoạt động I/O được phân bố đều trên tất cả các ổ đĩa dữ liệu.

Hơn nữa, RAID 5 là hiệu quả về chi phí và đã trở nên phổ biến cho các hệ thống con SSD. Nó tăng cường bảo mật thông qua dữ liệu parity và cải thiện tốc độ bằng cách xen kẽ dữ liệu trên các ổ đĩa lưu trữ. Khi ổ đĩa bị hỏng, các đọc tiếp theo có thể được tính toán từ parity được phân phối; không mất dữ liệu.

Tương tự như RAID 3, RAID 5 yêu cầu ít nhất ba ổ đĩa, nhưng dự phòng được phân tán trên tất cả các ổ đĩa, khác với các ổ đĩa dự phòng riêng biệt của RAID 3.

RAID 6

raid

Hệ thống RAID 6 sử dụng phân đoạn cấp khối với hai dự phòng phân tán thay vì một, cung cấp khả năng chịu lỗi cho đến hai ổ đĩa lưu trữ bị lỗi. Nó hiệu quả cho các dung lượng ổ đĩa lớn và kích thước mảng, đặc biệt là cho các hệ thống có tính sẵn sàng cao.

RAID 6 yêu cầu tối thiểu bốn ổ đĩa lưu trữ và sẽ tồn tại ngay cả khi hai ổ đĩa dữ liệu bị hỏng đồng thời. Các ổ đĩa bị hỏng được thay thế, nhưng ổ đĩa SSD có dung lượng lớn cần thời gian để khôi phục.

RAID 6 phù hợp cho các hệ thống cần hiệu suất tốt và lưu trữ hiệu quả với bảo mật tuyệt vời. Nó tương tự như RAID 5 nhưng không được sử dụng rộng rãi. Đây là một công nghệ phức tạp; việc xây dựng lại một mảng có thể mất rất nhiều thời gian.

Nested RAID

Nested RAID hay còn gọi là hybrid RAID là một giải pháp tốt cho một số trường hợp. Các hệ thống hybrid RAID phổ biến bao gồm RAID 1+0 (RAID 10) và RAID 5+0 (RAID 50). RAID 10 là sự kết hợp của nhiều ổ đĩa SSD đã được sao lưu (RAID 1) và dữ liệu đươc phân chia thành các dải (RAID 0) trong một mảng đơn, được xây dựng từ một tập hợp các ổ đĩa được sao lưu.

raid

Top 3 lợi ích của SSD RAID

SSD RAID có thể không cần thiết, nhưng hiệu suất và tốc độ của hệ thống, bảo mật dữ liệu và độ tin cậy và sức chịu đựng của nó làm cho nó trở thành một phương pháp phổ biến để đảm bảo sẵn có dữ liệu và tính sẵn sàng cao.

Hiệu suất và tốc độ

SSD RAID vượt trội về mặt hiệu suất. Một mảng SSD RAID với nhiều ổ SSD có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất. Chia dữ liệu thành các khối và phân tán các khối dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ tăng tốc độ đọc/ghi và tổng thể hiệu suất.

Tốc độ đọc/ghi tuần tự của SSD RAID gấp đôi so với một ổ đĩa đơn. Cấu hình SSD RAID thực hiện tốt hơn bất kỳ cấu hình RAID ổ cứng cơ khí nào và bộ điều khiển RAID phần cứng được dành riêng thực hiện tốt hơn giải pháp RAID dựa trên phần mềm.

Bảo mật dữ liệu

SSD RAID đảm bảo bảo mật dữ liệu cao hơn so với một ổ SSD đơn. Có nguy cơ mất dữ liệu khi sử dụng một ổ đĩa đơn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu ổ SSD bị hỏng, nó có thể phá hủy toàn bộ bộ dữ liệu.

SSD RAID cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trên nhiều ổ đĩa trong một mảng RAID, vì vậy nếu bất kỳ ổ SSD nào trong mảng bị hỏng, ổ SSD khác sẽ bảo vệ một bản sao của dữ liệu và bạn có thể phục hồi dữ liệu của mình.

Độ tin cậy và sức chịu đựng

SSD RAID là một lựa chọn hiệu quả để đảm bảo dữ liệu vẫn có sẵn ngay cả khi các bộ phận riêng lẻ bị lỗi trong hệ thống. SSD RAID có thể tồn tại một hoặc nhiều lỗi trong một mảng, và nếu một ổ đĩa bị lỗi, nó có thể được thay thế và hệ thống tự động xây dựng lại.

Độ bền của SSD RAID có thể giúp các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu và làm cho dữ liệu trở nên đáng tin cậy hơn so với một hệ thống dựa trên SSD đơn lẻ.

RAID ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của SSD?

Ổ đĩa SSD đã trở nên rất phổ biến nhờ tốc độ và độ bền, nâng cao hiệu suất cho các máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy trạm. Sử dụng các SSD được nhóm lại trong các mảng RAID cung cấp thêm hiệu suất trong các máy chủ. Với điều đó, SSD RAID là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng tập dữ liệu trong máy chủ nơi tốc độ I/O cao là quan trọng.

Phân vùng (Striping) phân phối một tập tin dữ liệu duy nhất trên nhiều ổ đĩa SSD để chia đều chúng, cho phép lưu trữ tốc độ cao cho các tệp giao dịch và tăng cường hiệu suất tổng thể. Hơn nữa, sao chép (Mirroring) sao chép một tệp dữ liệu lên nhiều ổ đĩa SSD, cho phép khôi phục dữ liệu nếu một ổ đĩa đơn lỗi trong một mảng, cải thiện bảo mật dữ liệu và làm cho khôi phục dữ liệu nhanh chóng và đơn giản hơn.

SSD với cấu hình RAID kết hợp lưu trữ tốc độ cao cho các giao dịch dữ liệu và tính dự phòng cho các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp. Tốc độ truyền dữ liệu của SSD thông thường dao động từ 300 đến 600 MBps cho cả tốc độ đọc và ghi, và SSD RAID có thể nhanh chóng tăng tốc độ truyền dữ liệu lên đến 1.000 MBps, tùy thuộc vào cấu hình và số lượng ổ SSD trong mảng RAID. Đối với các hoạt động đọc / ghi dữ liệu nhanh hơn và làm việc với dữ liệu quan trọng, SSD RAID cải thiện hiệu suất và tối đa hóa bảo vệ dữ liệu.

RAID HDD so với RAID SSD

RAID HDD và RAID SSD có thể là các lựa chọn tốt để cải thiện hiệu suất và bảo mật dữ liệu. Một số so sánh giữa chúng được đưa ra dưới đây.

RAID HDD

RAID SSD

Tốt nhất cho

Lưu trữ nhiều hơn và chi phí rẻ hơn

Độ tin cậy cao hơn và tốc độ nhanh hơn

Tốc độ

Chậm hơn

nhanh hơn

độ tin cậy

Ít tin cậy hơn, khả năng thất bại cao

Đáng tin cậy hơn, ít khả năng thất bại hơn

Khả năng lưu trữ

Dung lượng lưu trữ nhiều hơn

Dung lượng lưu trữ ít hơn

Phục hồi dữ liệu

Ít phức tạp hơn nhưng mất nhiều thời gian hơn

Phức tạp hơn nhưng mất ít thời gian hơn

Hiệu suất

Hiệu suất tổng thể thấp hơn so với SSD RAID

Hiệu năng tổng thể cao hơn HDD RAID

GiáThường rẻ hơn SSD RAID

Tương đối đắt so với HDD RAID

Có nên sử dụng SSD RAID không?

Một mảng SSD RAID có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn, tốc độ cải thiện và độ tin cậy cao hơn. Đối với các doanh nghiệp hoặc hệ thống lớn nơi tốc độ tính toán và bảo mật dữ liệu là một yếu tố quan trọng và chi phí không quan trọng, SSD RAID có thể là một giải pháp hoàn hảo cho họ.

Ai không nên sử dụng SSD với RAID? SSD RAID đắt hơn và có thể là một vấn đề bảo trì phức tạp đối với người dùng cấp độ mới hoặc không kỹ thuật.

Chi phí: SSD đắt hơn HDD và xây dựng một mảng SSD RAID đòi hỏi nhiều ổ đĩa SSD. Các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế cho hệ thống của họ không nên sử dụng SSD RAID, trừ khi để có bộ nhớ lưu trữ phụ.

Vấn đề bảo trì: Không có nghi ngờ gì về việc SSD RAID có một vấn đề bảo trì mâu thuẫn khi một việc chống phân mảnh có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Đối với người dùng cấp độ mới hoặc không kỹ thuật, nó có thể gây ra rắc rối. Các doanh nghiệp nhỏ hoặc hệ thống cá nhân có giới hạn về nhân viên chuyên gia nên tránh sử dụng bất kỳ hệ thống RAID hoặc SSD RAID nào.

Tốc độ không cần thiết: Một ổ SSD đơn đơn giản là đủ nhanh cho sử dụng chung. Trong hầu hết các trường hợp, tốc độ tính toán nhanh là tùy chọn cho các hệ thống nhỏ và sử dụng cá nhân, nơi một ổ SSD đơn có thể hoạt động tốt.

3 loại ổ cứng SSD RAID tốt nhất hiện có

OWC SSD Mercury Elite Pro Dual Mini Portable RAID

OWC SSD Mercury Elite Pro Dual Mini là tốt nhất về hiệu suất và giá cả. Mercury Elite Pro Dual Mini là một RAID di động cao cấp – sự kết hợp hoàn hảo giữa giá cả, công suất và tốc độ.

Mercury Elite Pro Dual Mini là một hệ thống RAID di động với hiệu suất cao, là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá cả, sức mạnh và tốc độ.

Nó có chế độ RAID 0 và RAID 1 được lựa chọn bởi người dùng, có thể được cấu hình theo nhu cầu của người dùng. Với chế độ RAID 0, Mercury Elite Pro Dual Mini cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh lên đến 989 MBps, trong khi RAID 1 cung cấp tính an toàn dữ liệu cao hơn từ các ổ đĩa gương.

OWC cung cấp năm mô hình Mercury Elite Pro Dual Mini Portable RAID SSD 480GB, 1TB, 2TB, 4TB và 8TB; giá bắt đầu từ 229,00 USD với dung lượng 480GB.

Nó có thể là một lựa chọn tốt cho các ứng dụng đòi hỏi cao với hai ổ đĩa, USB 3.1 Gen 2 và định dạng hình thức được cung cấp bởi bus-powered. OWC SSD Mercury Elite Pro Dual Mini cung cấp hiệu suất và tính linh hoạt để đáp ứng quy trình làm việc mạnh mẽ cho các chuyên gia làm việc với nội dung truyền thông đa phương tiện.

SanDisk Professional G-RAID Shuttle SSD

SanDisk Professional G-RAID Shuttle SSD là sản phẩm tốt nhất về hiệu suất và lý tưởng cho khả năng lưu trữ lớn. Đây là một kho lưu trữ được tập trung vào việc cung cấp một hệ thống lưu trữ mạnh mẽ để hỗ trợ tối đa quy trình làm việc.

Mảng RAID chứa một ổ SSD 2.5 inch trong mỗi khe và thường được cấu hình sẵn trong RAID 5 nhưng hỗ trợ RAID 0, 1, 10 và 50. Nó có thể cung cấp tốc độ truyền tải lên đến 2800 MBps sử dụng giao diện Thunderbolt 3 và có thể được sử dụng với USB 3.2.

SanDisk cung cấp G-RAID Shuttle SSD với dung lượng 8TB, 16TB và 32TB. Bạn có thể kết hợp tối đa năm thiết bị bằng hai cổng Thunderbolt 3.

SanDisk Professional G-RAID Shuttle SSD là sự lựa chọn lý tưởng cho dung lượng lớn và cài đặt RAID cung cấp độ tin cậy tuyệt vời. Nó cung cấp một giải pháp lưu trữ linh hoạt và đa dạng, đảm bảo hiệu suất tối đa và hỗ trợ cho các quy trình làm việc đa luồng.

Glyph Atom RAID

Glyph Atom RAID SSD được thiết kế để cung cấp một giải pháp lưu trữ RAID di động với giá cả phải chăng, bắt đầu từ $99,95 (500GB). Thân nhôm nhẹ giữ cho dữ liệu an toàn khỏi xử lý thô.

Glyph Atom RAID SSD chứa hai ổ SSD M.2, là thiết bị lưu trữ di động / bus-powered không cần nguồn cấp ngoài. Nó có bốn biến thể dung lượng giữa 500GB, 1TB, 2TB hoặc 4TB nhưng chỉ cho phép truy cập cổng Thunderbolt 3.

Atom RAID được cấu hình cho RAID 0 để tối đa hoá hiệu suất và không thể cấu hình lại trong các chế độ RAID khác. Nó không đáng tin cậy trong trường hợp một ổ đĩa gặp sự cố và không có cung cấp kết nối với màn hình, nhưng nó là một giải pháp hoàn hảo cho các truyền dữ liệu lớn trong thời gian ngắn. Glyph Atom RAID là một hệ thống RAID di động siêu tốc cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 950MBps, là một giải pháp lưu trữ RAID di động lý tưởng.

Bạn Có Cần Một SSD RAID?

Có nhiều lựa chọn SSD RAID có sẵn trên thị trường với các tính năng hữu ích, nhưng nó nên được xem xét dựa trên nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp của bạn cũng như chi phí. Mặc dù hệ thống SSD RAID có thể cải thiện tốc độ và hiệu suất tổng thể của việc quản lý dữ liệu của doanh nghiệp của bạn, nhưng nó có thể là một lựa chọn đắt tiền và quá phức tạp không lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc sử dụng cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *