Làm thế nào để tối ưu hóa quản trị lưu trữ dữ liệu

quan-tri-luu-tru-du-lieu
Quản trị lưu trữ trở nên ngày càng quan trọng khi các tổ chức đối mặt với nhiều quy định bảo vệ dữ liệu và sử dụng phân tích để cải thiện hoạt động IT và kinh doanh. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cách để tối ưu hóa quản trị lưu trữ dữ liệu Các sáng kiến quản trị đã tập trung vào dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhưng quá trình này đã trở nên phức tạp hơn. Dữ liệu có cấu trúc, không có cấu trúc và bán cấu trúc đều là một phần của quản trị lưu trữ bây giờ, vì vậy việc có một chiến lược toàn diện là rất quan trọng.

Tại sao quản trị lưu trữ dữ liệu quan trọng

Các tổ chức phụ thuộc vào dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu lớn, ứng dụng và các nguồn tài nguyên thông tin khác, vì vậy một chương trình được chấp thuận để bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên dữ liệu là cần thiết. Quản trị lưu trữ dữ liệu cung cấp sự hiểu biết về cách các tổ chức tạo, sử dụng, ủy quyền, bảo mật, bảo vệ, bảo trì, lưu trữ, lưu trữ lâu dài và hủy bỏ dữ liệu. Chính sách quản trị lưu trữ dữ liệu là bước đầu tiên để đạt được một môi trường lưu trữ an toàn. Chính sách là điểm khởi đầu để định nghĩa các thủ tục quản trị và các chính sách bổ sung khác, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu, lưu trữ đám mây, quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và quản lý dữ liệu. Những chính sách này là bằng chứng kiểm toán quan trọng vì chúng thiết lập các biện pháp kiểm soát chi phối các hoạt động lưu trữ dữ liệu.

9 cách tốt nhất để quản trị lưu trữ dữ liệu

Có nhiều cách mà tổ chức có thể tối ưu hóa việc quản trị lưu trữ của họ, chẳng hạn như hỗ trợ quản lý và đào tạo chính sách.

Các thực hành tốt bao gồm các điều sau:

Điều 1

Hiểu cách thiết lập và quản lý lưu trữ và nhận được sự hỗ trợ liên tục từ cấp quản lý cao nhất.

Cách 2
Hiểu các quy định chính phủ mà tổ chức phải tuân thủ để đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý và lưu trữ dữ liệu. Đây là các yếu tố kiểm toán.
Điều 3
Thiết lập chính sách tổng thể cho quản trị lưu trữ dữ liệu, mà tổ chức có thể bổ sung thêm với các chính sách khác cho quản lý lưu trữ dữ liệu, quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và các vấn đề khác. Chính sách cũng có thể xác định chiến lược lưu trữ dữ liệu tổng thể cho tổ chức. Tài liệu các thủ tục cho tất cả các khía cạnh của lưu trữ dữ liệu. Cả chính sách và thủ tục đều là các mục kiểm toán quan trọng.
Điều 4
Định kỳ xem xét và xác minh các hoạt động quản trị lưu trữ dữ liệu để đảm bảo tính liên quan và hiệu quả của chúng. Thực hiện phân tích rủi ro định kỳ của các hoạt động lưu trữ dữ liệu để đảm bảo chương trình quản trị đã xác định các rủi ro, mối đe dọa và điểm yếu.
Điều 5
Đào tạo và đào tạo lại định kỳ những nhân viên thường xuyên sử dụng các công nghệ lưu trữ về các thủ tục đúng đắn. Những nhân viên mới nên được đào tạo về các thủ tục lưu trữ đúng trong quá trình đưa vào làm việc.
Điều 6
Để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ đúng các điều khiển lưu trữ dữ liệu và những điều khiển này phù hợp với yêu cầu kinh doanh, cần thiết phải thiết lập các hoạt động kiểm toán IT. Chiến lược lưu trữ, lý tưởng là được tích hợp trong chính sách quản trị lưu trữ, sẽ giúp định nghĩa các điều khiển.
Điều 7
Vượt qua công nghệ trong việc quản trị lưu trữ dữ liệu: Quản trị lưu trữ dữ liệu không chỉ liên quan đến công nghệ mà còn đòi hỏi các giải pháp đúng đắn để hỗ trợ chiến lược thông minh và đảm bảo các tài nguyên nhân sự của công ty được sử dụng hiệu quả nhằm xây dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng.
Điều 8
Thường xuyên liên lạc với ban quản trị công nghệ thông tin và quản lý công ty để tăng cường giá trị của chương trình quản trị lưu trữ dữ liệu và báo cáo về thành công của chương trình và cách nó phù hợp với mục tiêu và các yêu cầu của doanh nghiệp.
Điều 9
Thiết lập một nhóm hỗ trợ chương trình quản trị lưu trữ dữ liệu. Các thành viên có thể bao gồm kỹ thuật viên, kỹ thuật viên chất lượng dữ liệu, giám đốc dữ liệu chính và các đại diện hoặc người chăm sóc từ các bộ phận và phòng ban chủ chốt để thúc đẩy các hoạt động quản trị dữ liệu.

Vượt qua thách thức của quản trị lưu trữ dữ liệu

Để vượt qua bất kỳ sự chống đối nào về chương trình quản trị lưu trữ, cần thiết phải thiết lập sự hỗ trợ của cấp quản lý cao và hiểu rõ cách lưu trữ dữ liệu giúp công ty đạt được mục tiêu của mình. Hai yếu tố này rất quan trọng trong việc vượt qua mọi sự chống đối về chương trình quản trị lưu trữ. Bổ sung những thành tựu trên với các chính sách và thủ tục được lưu trữ và phê duyệt cho chương trình quản trị lưu trữ dữ liệu. Sau khi được phê duyệt, phổ biến chúng cho tất cả nhân viên để họ được biết về chương trình và tuân thủ chính sách. Lên lịch đào tạo về chương trình quản trị lưu trữ dữ liệu ngay sau khi chương trình được khởi động. Thiết lập đào tạo tái tạo khi cần thiết. Định kỳ xem xét chương trình quản trị lưu trữ dữ liệu để giữ cho chương trình hiện đại và phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Đánh giá rủi ro giúp xác định và giảm thiểu bất kỳ vấn đề nào có thể gây gián đoạn. Ngoài các đánh giá chương trình, định kỳ kiểm tra và xác nhận các thủ tục lưu trữ để đảm bảo mọi thứ đang hoạt động.

Kết luận

Trong thời đại công nghệ số, quản trị lưu trữ dữ liệu trở nên càng quan trọng hơn đối với các tổ chức do đối mặt với nhiều quy định bảo vệ dữ liệu và sử dụng phân tích để cải thiện hoạt động IT và kinh doanh. Quản trị lưu trữ dữ liệu cung cấp sự hiểu biết về cách các tổ chức tạo, sử dụng, bảo mật, bảo vệ, bảo trì, lưu trữ lâu dài và hủy bỏ dữ liệu. Chính sách quản trị lưu trữ dữ liệu là bước đầu tiên để đạt được một môi trường lưu trữ an toàn. Trong bài viết trên mình đã giới thiệu 9 cách để để tối ưu hóa quản trị lưu trữ dữ liệu. Mình mong bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 + mấy bằng bao nhiêu?