Thành tiền: 0
1. Máy Chủ
2. CPU Server
3. Ổ Cứng Server
4. RAM Server
5. Nguồn Server
6. Card Mạng Server
7. Card RAID
Find Components