Top 4 lợi ích của giao diện dòng lệnh

CLI_

Với giao diện dòng lệnh đơn giản, các tổ chức không luôn nhận ra những lợi ích mà nó mang lại cho hệ thống thông qua các lệnh chính xác, chỉnh chu.

Lợi ích chính của giao diện dòng lệnh là nó cung cấp một phương pháp đơn giản, chính xác, dựa trên bàn phím để tương tác với tất cả các loại chương trình máy tính.

Giao diện người dùng đồ họa, chẳng hạn như phiên bản đầu tiên của Microsoft Windows, nhanh chóng đẩy các giao diện dòng lệnh (CLI) vào sự lãng quên, nhưng ngay cả GUI hấp dẫn nhất cũng không thể hoàn toàn làm giảm nó. Mặc dù thiếu sự hấp dẫn về mặt hình ảnh, CLI cung cấp kiểm soát chính xác và scripting phức tạp phù hợp với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin lớp doanh nghiệp.

Ngay cả bây giờ, CLI vẫn là một phần quan trọng trong bộ công cụ của bất kỳ quản trị viên nào.

Kiểm soát chính xác và rộng

Giao diện dòng lệnh dựa trên một loạt lệnh và dịch vụ phức tạp, là các công cụ phụ mà quản trị viên có thể gọi thông qua CLI. Những lệnh và dịch vụ này sử dụng các công tắc và tham số dòng lệnh, cung cấp kiểm soát chi tiết về hành vi của lệnh và phạm vi của các hệ thống bị ảnh hưởng.

Một lệnh CLI có thể triển khai một hành vi cụ thể trên một máy chủ hoặc hệ thống. Nhưng lệnh mong muốn cũng có thể thực hiện một hành vi hoặc hiệu ứng trên một nhóm hệ thống – hoặc thậm chí tất cả các hệ thống – sử dụng cùng một dòng lệnh với các công tắc và tham số thích hợp.

Sử dụng các lệnh chi tiết thông qua giao diện dòng lệnh có thể nhanh chóng và hiệu quả hơn việc cuộn qua các tab và hộp thoại GUI. Điều này đặc biệt mạnh mẽ khi xử lý các nhiệm vụ lặp đi lặp lại trên nhiều hệ thống và thể hiện những lợi ích của giao diện dòng lệnh.

Giả sử một quản trị viên phải di chuyển 1.000 tệp tin. Nhấp chuột qua GUI để di chuyển từng tệp tin sẽ tốn thời gian và dễ gây lỗi. Nhưng sử dụng một lệnh được cấu trúc đúng đắn thông qua giao diện dòng lệnh có thể giúp tăng tốc quá trình đáng kể, cũng như giảm thiểu các mục bị bỏ qua và lỗi.

Hãy xem xét sự kiểm soát chi tiết được cung cấp bởi các dòng lệnh.

Ví dụ

Cmdlet Set-Location trong PowerShell thiết lập hoặc chỉ định hệ thống đến vị trí mong muốn, chẳng hạn như thư mục, thư mục con, vị trí registry hoặc đường dẫn khác. Nó sử dụng cú pháp chi tiết sau đây:

Set-Location
[[-Path] <String>]
[-PassThru]
[-UseTransaction]
[<CommonParameters>]

Một dòng lệnh Set-Location thực tế có thể xuất hiện như sau:

PS C:> Set-Location -Path "AppData:"
PS AppData:>

Là một ví dụ phức tạp hơn, cmdlet PowerShell Get-WinEvent cho phép quản trị viên lấy về các sự kiện, nhật ký và tệp truy vết từ các máy tính cục bộ hoặc từ xa để hỗ trợ các nhiệm vụ vấn đề và cấu hình. Cmdlet Get-WinEvent sử dụng cú pháp sau đây:

Get-WinEvent
[[-LogName] <String[]>]
[-MaxEvents <Int64>]
[-ComputerName <String>]
[-Credential <PSCredential>]
[-FilterXPath <String>]
[-Force]
[-Oldest]
[<CommonParameters>]

Cmdlet sử dụng một mảng các đối số cho phép quản trị viên xác định tên nhật ký mong muốn, máy tính cụ thể và áp dụng bộ lọc.

Một dòng lệnh Get-WinEvent thực tế có thể lấy về tất cả các nhật ký sự kiện từ máy chủ có tên ServerOne bằng:

PS C:> Get-WinEvent -ListLog * -ComputerName ServerOne | Where-Object {$_.RecordCount}

Đơn giản hóa bằng việc sử dụng bí danh

Nhiều CLI hỗ trợ việc sử dụng bí danh, thay thế các chuỗi lệnh phức tạp và thường được sử dụng bằng các biểu diễn đơn giản và ngắn gọn hơn. Một số CLI thậm chí cho phép một bí danh bao gồm các đối số mặc định để làm đơn giản hóa thêm dòng lệnh.

Một danh sách chi tiết của các dòng lệnh Các dòng lệnh PowerShell cung cấp cho quản trị viên một cách đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Các giao diện như Windows PowerShell cung cấp một loạt các lệnh bí danh mặc định. Ví dụ, một bí danh của cd hoặc chdir có thể thay thế cmdlet Set-Location trong PowerShell.

PowerShell sử dụng cmdlet New-Alias để tạo bí danh mới. Để thay thế cmdlet copy-item bằng một bí danh, chẳng hạn như cit, một quản trị viên có thể sử dụng cmdlet New-Alias như sau:

PS C:> new-alias cit copy-item

Bây giờ, quản trị viên có thể gõ cit để sao chép một mục chỉ định thay vì gõ toàn bộ cmdlet copy-item. Quan trọng để lưu ý rằng mặc dù một số CLI cho phép một bí danh mới bao gồm các tham số mặc định, CLI của PowerShell không cho phép một bí danh bao gồm các đối số. Thay vào đó, quản trị viên phải thêm các đối số mới vào các tùy chọn của PowerShell, chẳng hạn như tệp $PSDefaultParameterValues.

Tuy nhiên, quản trị viên có thể nhìn thấy những lợi ích của giao diện dòng lệnh với các bí danh chuỗi lệnh phức tạp.

Tự động hóa cơ bản

Quản trị viên nhập lệnh và đối số dưới dạng văn bản, và CLI đọc và phân tích chúng như vậy.

Do đó, rất dễ dàng để lưu các lệnh phức tạp vào một tệp văn bản, gán cho tệp văn bản đó một tên có ý nghĩa hoặc mô tả, và thực hiện các tệp văn bản đã lưu đó khi cần thiết. Khả năng ghi hoặc lưu chuỗi lệnh CLI giúp giảm thiểu việc phải gõ lại các dòng lệnh phức tạp, và nó có thể giúp quản trị viên triển khai một loạt các lệnh phức tạp một cách chính xác, nhanh chóng và nhất quán.

Một số CLI cũ hơn dựa trên các tệp văn bản đơn giản, không định dạng, nhưng những lợi ích của giao diện dòng lệnh mới hơn là có thể sử dụng các định dạng khác.

Ví dụ

PowerShell ghi lại các dòng lệnh trong định dạng PS1 có thể thực thi. Nhưng cũng có thể tạo kịch bản nhiều dòng lệnh trong cùng một tệp văn bản.

Điều này cho phép quản trị viên tạo kịch bản một loạt các lệnh chi tiết dài mà họ có thể triệu hồi theo ý muốn để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và lặp lại. Ví dụ, quản trị viên có thể sử dụng một kịch bản để cấu hình thông tin xác thực cho một nhân viên mới trong Active Directory, kiểm tra cấu hình của hệ thống nào đó trên mạng hoặc cung cấp không gian lưu trữ cho một ứng dụng hoặc máy ảo.

Mặc dù có nhiều nền tảng tự động hóa linh hoạt, thân thiện với người dùng được cung cấp cho quản trị viên, các kịch bản CLI vẫn là một cách thông thường – và miễn phí – để tài liệu hóa và xử lý gần như bất kỳ nhiệm vụ IT nào.

Kịch bản đáp ứng mục tiêu tổng quát của tự động hóa thông qua việc thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và nhất quán. Chúng cũng giảm thiểu lỗi của con người, chẳng hạn như lỗi đánh máy và đối số quên hoặc không chính xác.

Những lợi ích bổ sung của giao diện dòng lệnh

CLI là những công cụ đơn giản, ổn định và thường ít được cập nhật.

Một CLI như PowerShell có thể nhận một bản cập nhật để hỗ trợ các cmdlet mới, nhưng bộ máy dưới đáy hầu như không thay đổi. PowerShell xuất hiện lần đầu vào tháng 11 năm 2006, nhưng phiên bản 6.0 của nó chỉ xuất hiện vào tháng 1 năm 2018.

CLI cũng yêu cầu ít tài nguyên hệ thống và thiếu những thứ nhìn thấy và hấp dẫn đồ họa yêu cầu tài nguyên hoặc băng thông mạng dư thừa. Điều này có nghĩa là CLI có thể hoạt động trên các màn hình đơn giản, độ phân giải thấp và thiết bị di động để quản lý hệ thống từ xa một cách tiện lợi.

Đừng bỏ qua nhược điểm Có nhiều lợi ích của giao diện dòng lệnh, nhưng cũng có một nhược điểm lớn: đòi hỏi quá trình học tập dốc. Mỗi CLI có thể áp dụng ngôn ngữ và cú pháp phức tạp – tất cả những gì quản trị viên phải nhớ.

Các dòng lệnh cực kỳ nhạy cảm với khoảng trắng và dấu câu, điều này có thể gây nhầm lẫn và lỗi ảnh hưởng đến nhiều hệ thống.

Để tránh điều này, quản trị viên nên kiểm tra các dòng lệnh và kịch bản quan trọng trước khi triển khai trong một môi trường sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 + mấy bằng bao nhiêu?