Card màn hình NVIDIA A800 80GB Tensor Core GPU

Liên hệ

Thông tin sản phẩm
 • FP64: 9.7 TFLOPS
 • FP64 Tensor Core: 19.5 TFLOPS
 • FP32: 19.5 TFLOPS
 • Multi-Instance GPU: Up to 7 MIGs @ 10GB
 • Max Power Consumption: 300W – 400W
Mã: SVNGPUA80080GB Danh mục: , ,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Card màn hình NVIDIA A800 Tensor Core GPU
ModelA800 80GB PCIeA800 80GB SXM
FP649.7 TFLOPS9.7 TFLOPS
FP64 Tensor Cors19.5 TFLOPS19.5 TFLOPS
FP3219.5 TFLOPS19.5 TFLOPS
Tensor Float 32 (TF32)156 TFLOPS312 TFLOPS
BFLOAT16 Tensor Core312 TFLOPS624 TFLOPS
FP16 Tensor Core312 TFLOPS624 TFLOPS
INT8 Tensor Core624 TOPS1248 TOPS
GPU Memory80GB HBM2e80GB HBM2e
GPU Memory Bandwidth1,935GB/s2,039GB/s
Max Thermal Design Power(TDP)300W400W
Multi-Instance GPUUp to 7 MIGs @ 10GBUp to 7 MIGs @ 10GB
Form FactorPCIe(dual-slot air cooled or single-slot liquid cooled)SXM
Interconnect
 • NVIDIA® NVLink® Bridge for 2 GPUs: 400GB/s
 • PCIe Gen4: 64GB/s
 • NVLink: 400GB/s
 • PCIe Gen4: 64GB/s
 • Server OptionsPartner and NVIDIA-Certified Systems™ with 1-8 GPUs
 • NVIDIA HGX™ A800- Partner and NVIDIA-Certified Systems with 4 or 8 GPUs