6 phương pháp để lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu

metadata

Siêu dữ liệu là rất quan trọng để tận dụng hết tiềm năng của dữ liệu, do đó tổ chức cần lưu trữ nó một cách đúng đắn. Các nguyên tắc tốt nhất bao gồm bảo vệ và hiểu về kiến ​​trúc công nghệ thông tin. Trong bài viết này chúng tôi sẽ nói về lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu .

Lưu trữ siêu dữ liệu là gì? Tại sao nó lại quan trọng?

Nói một cách đơn giản, siêu dữ liệu là tất cả các dữ liệu. Nó có thể bao gồm nhiều thông tin về tệp dữ liệu, tùy thuộc vào loại tệp và loại lưu trữ. Ví dụ, siêu dữ liệu của một tệp có thể bao gồm các thông tin sau:

  • tên tệp;
  • chủ sở hữu;
  • kích thước;
  • loại tệp;
  • ngày và giờ tạo ra;
  • tọa độ GPS của nơi tạo ra;
  • thông tin bản quyền;
  • và dòng dữ liệu của dữ liệu.

Mặc dù các ứng dụng thường tạo ra siêu dữ liệu một cách tự động, nhưng tổ chức có thể thêm nó bằng cách thủ công và tùy chỉnh.

Vai Trò của siêu dữ liệu

Khi khối lượng dữ liệu tăng lên, vai trò quan trọng của siêu dữ liệu trong quản lý và tối ưu hóa dữ liệu cũng tăng lên. Siêu dữ liệu giúp dễ dàng đánh chỉ mục, tìm kiếm, sắp xếp và phân loại dữ liệu. Nó giúp hiểu rõ hơn về dữ liệu thông qua phân tích nâng cao. Siêu dữ liệu cũng giúp cải thiện chất lượng dữ liệu, tối ưu hóa quản lý dữ liệu, đơn giản hóa quản trị lưu trữ và tạo điều kiện cho sự sản xuất tăng cao, tất cả đều có thể dẫn đến hoạt động hiệu quả hơn và giảm chi phí.

Tuy nhiên, Để thực hiện được những lợi ích này, một tổ chức phải thiết lập một hệ thống lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu hiệu quả. Hệ thống lưu trữ siêu dữ liệu phải đáp ứng được nhu cầu của chiến lược quản lý siêu dữ liệu lớn hơn bằng cách cung cấp một hệ thống an toàn và hiệu quả để lưu trữ dữ liệu. Nếu không có hệ thống lưu trữ được lên kế hoạch và triển khai cẩn thận, hiệu suất có thể giảm sút, tài nguyên dữ liệu có thể khó tìm thấy và thậm chí siêu dữ liệu có thể bị mất. Hệ thống lưu trữ phải đảm bảo rằng siêu dữ liệu luôn sẵn sàng.

metadata

Các phương pháp tốt nhất cho lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu

Đối với một hệ thống quản lý siêu dữ liệu dựa trên kho chứa trung tâm riêng biệt so với dữ liệu nguồn, nhóm lưu trữ cần xem xét một số yếu tố, bao gồm cách triển khai và phân phối nền tảng.

Không nên đi một mình

Chiến lược lưu trữ siêu dữ liệu của nhóm phải là một phần của chiến lược quản lý siêu dữ liệu lớn hơn của tổ chức, và trong khi đó phải là một phần của chính sách quản trị dữ liệu lớn hơn của tổ chức. Quản lý siêu dữ liệu hiệu quả đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ tổ chức, bao gồm nhóm chịu trách nhiệm cho lưu trữ siêu dữ liệu.

Hãy tham gia vào việc xác định mục tiêu siêu dữ liệu và áp dụng tiêu chuẩn. Như vậy, nhóm có thể đưa ra một quan điểm quan trọng trong cuộc thảo luận và bắt đầu làm việc từ cơ bản.

Nhìn vào tầm nhìn lớn hơn

metadata

Mặc dù nhóm lưu trữ tập trung chủ yếu vào việc lưu trữ siêu dữ liệu, họ cần hiểu rõ cơ sở hạ tầng và công nghệ cơ bản sẽ hỗ trợ cho nỗ lực về siêu dữ liệu. Hiểu rõ các thành phần mà tổ chức sẽ triển khai, cách các thành phần đó kết hợp với nhau và cách siêu dữ liệu sẽ di chuyển giữa các thành phần đó trước khi đến kho lưu trữ.

Nhóm cần phải biết những chi tiết sau:

cách tổ chức triển khai danh mục; hệ thống cơ sở dữ liệu nào để sử dụng; thông tin bổ sung (ngoài siêu dữ liệu) cần lưu trữ trong danh mục; cách triển khai các ứng dụng hỗ trợ; liệu có phải sẽ có một lớp trừu tượng hay không; công cụ quản lý bên thứ ba nào để sử dụng; và bất kỳ thông tin nào về các hệ thống khác nhau có thể ảnh hưởng đến lưu trữ.

Nghĩ lớn và sau đó nghĩ to hơn

Đội ngũ lưu trữ nên có một cái nhìn rõ ràng về cách nền tảng quản lý metadata sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Cân nhắc các vấn đề như số lượng trang web triển khai và số lượng nút lưu trữ trên mỗi trang web. Hiểu rõ cách mà tổ chức sẽ phân phối metadata. Có một cái nhìn rõ ràng về những gì cần làm để mở rộng các hệ thống lưu trữ lên hoặc ra để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Đừng coi trọng metadata

Cho đến gần đây, metadata ít được quan tâm đến đối với hầu hết các tổ chức, nhưng sự bùng nổ của khối lượng dữ liệu lớn và cải tiến trong các công nghệ phân tích đã khiến cho các tổ chức nhận ra giá trị của metadata. Do đó, hãy đảm bảo rằng hệ thống lưu trữ sẽ đáp ứng được các yêu cầu hiệu suất mong đợi, bất kể nền tảng nào. Kho metadata đóng một vai trò quan trọng trong việc truy cập tài nguyên, vì vậy việc lưu trữ metadata không hiệu quả có thể đại diện cho một rào cản đáng kể trong việc truy cập dữ liệu.

Mức độ hiệu suất tăng cao hơn khi các tổ chức chuyển từ mô hình metadata chủ động sang mô hình metadata tích cực. Metadata chủ động được điều khiển bởi thông minh và hoạt động theo thời gian thực, do đó nó liên tục thu thập metadata từ khắp mạng lưới.

Hiểu rõ yêu cầu dữ liệu

Nhóm lưu trữ cần có một bức tranh toàn diện về dữ liệu mà nó sẽ lưu trữ – không chỉ là siêu dữ liệu, mà còn bao gồm bất kỳ dữ liệu nào hỗ trợ cho nền tảng quản lý siêu dữ liệu. Tổng số lượng dữ liệu là mảnh ghép quan trọng nhất của bức tranh đó. Cung cấp đủ dung lượng để hỗ trợ các hoạt động được thực hiện bởi nền tảng siêu dữ liệu, bao gồm việc trích xuất siêu dữ liệu; các quy trình trích xuất, chuyển đổi và tải vào khác; và các công cụ hoặc hệ thống hỗ trợ khác yêu cầu không gian lưu trữ.

Việc sử dụng lưu trữ đối tượng đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Tính đến thực tế rằng siêu dữ liệu lưu trữ đối tượng có thể được tùy chỉnh cao, điều này có thể làm tăng tổng lượng dữ liệu. Xác định xem có nên lưu trữ siêu dữ liệu thông qua định dạng nhị phân hay văn bản, bao lâu để giữ lại nó, liệu có nên lưu trữ nó trong kho lưu trữ hay không và lượng lưu trữ cho phân tích.

Bảo vệ siêu dữ liệu giống như bất kỳ dữ liệu doanh nghiệp nào khác

Siêu dữ liệu có thể chứa thông tin nhạy cảm và cung cấp lối vào cho các cuộc tấn công mạng. Thực hiện các bước cần thiết để triển khai môi trường lưu trữ an toàn và tuân thủ các luật và quy định áp dụng. Bảo vệ khỏi mất dữ liệu có thể dẫn đến do thiên tai, tấn công mạng, xử lý sai dữ liệu hoặc các tình huống đe dọa khác. Sử dụng các công cụ như sao chép, bản sao lưu hoặc kho lưu trữ được cách ly. Lưu ý rằng một tổ chức cũng có thể sử dụng siêu dữ liệu của mình để giúp bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định áp dụng – nếu siêu dữ liệu chính nó là hiện tại và đáng tin cậy.

Các yếu tố cần xem xét và ví dụ về lưu trữ siêu dữ liệu

Một tổ chức có thể lưu trữ metadata cùng với dữ liệu nguồn hoặc tại một vị trí riêng. Khi lưu trữ cùng với dữ liệu, metadata thường được nhúng trong cùng một tập tin như dữ liệu chính, trong trường hợp này, các yếu tố lưu trữ metadata tương tự như dữ liệu chính. Đôi khi metadata được lưu trữ trong các tập tin bên ngoài đi kèm với các tập tin dữ liệu chính, nhưng trong trường hợp này, các yếu tố lưu trữ cũng tương tự, có thể yêu cầu nhiều không gian hơn.

Giữ metadata gần với dữ liệu để cung cấp một cách đơn giản để xử lý metadata và lưu trữ kèm theo. Metadata được giữ cùng với dữ liệu chính khi di chuyển và có thể dễ dàng đọc và cập nhật. Tuy nhiên, nếu metadata bị loại bỏ khỏi tệp dữ liệu hoặc tệp metadata bên ngoài bị xóa, những lợi ích của cả hai phương pháp đều bị mất. Không phương pháp nào cho phép quản lý trung tâm trên toàn mạng, điều đó đã trở thành một mối quan tâm ngày càng lớn khi khối lượng dữ liệu mở rộng và metadata trở nên có giá trị hơn. Việc khối lượng dữ liệu ngày càng tăng cũng làm cho việc tìm kiếm dữ liệu cụ thể khi metadata được lưu trữ cùng với dữ liệu trở nên khó khăn hơn.

Kết quả của những hạn chế này

Nhiều tổ chức hiện nay lưu trữ metadata của họ tại một kho trung tâm riêng biệt khác với dữ liệu nguồn. Kho metadata trung tâm hoặc danh mục thường là một phần của chiến lược quản lý metadata lớn hơn trong đó metadata được trích xuất từ dữ liệu nguồn và được lưu trữ trong kho trung tâm. Một kho trung tâm làm cho việc tìm kiếm các loại dữ liệu cụ thể trên toàn tổ chức dễ dàng hơn, bất kể khối lượng hoặc vị trí của dữ liệu. Phương pháp này cũng tối ưu hóa quản lý, dẫn đến hoạt động hiệu quả hơn và metadata thống nhất hơn trên toàn tổ chức.

Phân tách metadata và dữ liệu để triển khai lưu trữ phù hợp nhất với các tải đặc thù của metadata. Một kho lưu trữ tập trung có thể tạo điều kiện cho phân tích tiên tiến để thu được giá trị cao hơn từ metadata. Metadata được tách biệt với dữ liệu, vì vậy lưu trữ có thể đáp ứng được các tải đặc thù của metadata. Trong một số trường hợp, tổ chức có thể áp dụng phương pháp quản lý metadata hỗn hợp, xây dựng một kho lưu trữ tập trung nhưng vẫn để metadata được nhúng trong một số tệp.

Phương pháp tập trung mang đến những thách thức khác

Nếu metadata không đồng bộ với dữ liệu, metadata có thể ít hữu ích hơn. Hệ thống quản lý phải có khả năng đồng bộ metadata liên tục với dữ liệu nguồn để đảm bảo tính chính xác liên tục – một quá trình có thể ảnh hưởng đến tài nguyên lưu trữ. Hệ thống quản lý metadata có thể không thể hiểu metadata trong một số tệp, trong trường hợp này, hệ thống có thể cần lưu metadata vào lưu trữ đối tượng nhị phân để truy cập bởi công cụ bên thứ ba. Ngay cả khi các yếu tố này không phải là vấn đề, đội ngũ lưu trữ vẫn phải đảm bảo họ có lưu trữ đúng để hỗ trợ các tải đặc thù của kho metadata.

Kết Luận

Trong bài viết này mình đã giới thiệu về siêu dữ liệu là gì và 6 cách để lưu trữ và quản lý  siêu dữ liệu cho doanh nghiệp . mình mong bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Hiện tại máy chủ Vina đang cung cấp linh kiện máy chủ hoặc máy chủ để xây dựng hệ thống siêu dữ liệu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *